Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Gelsted vandværk/forside

Medlem af Danske Vandværker 

Gelsted Vandværk

Gelsted Vandværk forsyner pt. 260 forbrugere med ca. 30.000 kubikmeter kvalitetsvand og har indvindingstilladelse til 40.000 kubikmeter kvalitetsvand pr. Ã¥r.
Vores område dækker både forbrugere i Gelsted Syd og Gelsted Nord. Læs mere under
"Vi forsyner" her kan du se om din ejendom er tilknyttet Gelsted Vandværk.

Vandværket har adresse pÃ¥ Værkstedsvej. Vandværket er afgrænset med hegn og adgangsport samt elektronisk overvÃ¥gning. Der er en miljøzone pÃ¥ en radius af 25 meter omkring vandværket, dvs. ingen husdyr, dyrkning af arealet mÃ¥ finde sted indenfor det pÃ¥gældende omrÃ¥de. OmrÃ¥det omkring vandværket er i dag udlagt som afgrænset brakmark.

Gelsted Vandværk indvinder sit kvalitetsvand fra 2 boringer. I den ene boring henter vi vandet i en dybde af ca. 45 meter og i den anden boring henter vi vandet i en dybde af ca. 36 meter. Begge boringer er indenfor det afgrænset omrÃ¥de, omkring vandværket.

Den daglige drift/tekniske eftersyn pÃ¥ vandværket fortages af en værkpasser. Dette er med til at sikre at vores høje standard pÃ¥ vores kvalitetsvand bliver opretholdt.

Gelsted Vandværk arbejder altid pÃ¥ at kunne levere kvalitetsvand og den mængde af vand, vores forbrugere mÃ¥tte Ã¸nske.

Her og nu oplysning

Gelsted Vandværk har gennemført en fusion med Gelsted-Taarup Vand amba. samt Lunghøj Vandværk pr. 25. april 2017.

Driften forsættes i et nyt fælles selskab, under navnet Gelsted Vand amba.

OBS. Der er ingen driftsforstyrrelser, alle forbrugere bliver forsynet.

Efter at der har været lukket for vandforsyningen, kan der i nogle tilfælde opstå luftlommer og måske forekomme urenheder i vandforsyningen. Forbrugerne bedes derfor lade vandet løbe til det igen er klart og uden luft. Dette kan godt tage op til 5-10 min.

Fejl i vandforsyningen meldes til:

Værkpasser, Jørgen Falkesgaard på tlf.: 2532 0658 eller til formanden på tlf.: 2971 1210

Vi passer pÃ¥ dit drikkevand i samarbejde med         


Opdateret 28/04/2017