Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Gelsted vandværk/vandanalyse

Medlem af Danske Vandværker


Vandanalyser

Alle vandværker skal kontrolleres løbende af godkendte målelaboratorier. Gelsted Vandværk kontrolleres af Eurofins. Der foretages jævnligt prøveudtagninger efter et fastlagt program, som er lavet i samråd med de offentlige myndigheder. Prøverne udtages forskellige steder i forsyningsområdet. Prøverne analyseres, og resultaterne skal være offentlig tilgængelige. Her på siden kan du finde en lille folder med oversigt over de ting, der testes for, grænseværdier og en lille forklaring. Gamle prøveresultater vil ligeledes være tilgængelige.

Der tages to forskellige typer prøver: Råvandsprøver, som er taget direkte ved boringerne og rentvandsprøver, som er taget fra ledningsnettet.
Råvandsprøverne analyseres for miljøfremmede stoffer - f.eks. spor fra sprøjtegift - og en del andre stoffer. Nogle af disse fjernes ved beluftningen og filtreringen på vandværket. Der er ikke krav om, at råvandsprøverne skal være offentlig tilgængelige. Derimod skal forbrugeren kunne finde rentvandsprøverne, som skal være tilgængelige.

Alle prøver/analyser bliver automatisk indberettet til Middelfart Kommune samt embedslægen i region Syddanmark.

 

I den lille folder fra Eurofins i PDF-format, kan du læse mere om de prøver
der udtages. Læs mere her.

Du kan altid få oplysninger om de prøver vi har udtaget, ved henvendelse til vandværket.
Vi sender dig gerne en mail med udtaget prøver.
Kontakt venligst vandværkets driftsleder herfor. Se under bestyrelse for kontakt.

 

Opdateret 24/10/2017