Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Gelsted vandværk/sidste nyt

Medlem af Danske Vandværker


Sidste vandnyt:

 

26. april 2017
Gelsted Vandværk har gennemført en fusion med Gelsted-Taarup Vand amba.

30. marts 2017
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

24. februar 2017
Ordinær generalforsamling 29/3-2017, kl. 19 på Gelsted Kro.
Dagsorden jf. vedtægterne med behandling af tilgået forslag.
Tilgået forslag: Fusion med Gelsted-Taarup og Lunghøj Vandværk.

5. marts 2016
Det større forbrug end normalt er ophørt. Årsag kendes ikke.

24. februar 2016
Generalforsamling er tirsdag den 29. marts 2016, kl. 19.30 på Gelsted Kro.
Dagsorden jf. vedtægterne.

8. august 2015
Der arbejdes på ledningsnettet i uge 34, kl. 9-16.
Der er udsendt lukkevarsel via lokalavis.
Árbj. udføres på Toftevej, Toftevangen samt Gelsted Mose.

6. maj 2015
Gelsted Vandværk skifter selskabsform til et a.m.b.a pr. 1. januar 2016.
Beslutningen blev truffet på den ekstraordinær generalforsamling.

26. marts 2015
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 5. maj, kl. 19.30 på Gelsted Kro. Dagsorden kan læses på forsiden samt i Ugeavisen Vestfyn i uge 16.

9. januar 2015
Husk at vi lukker for vandet på Tornhøjvangen, mandag den 12. januar. Der er omdelt lukkevarsel til alle berørte husstande.

5. januar 2015
Der afholdes ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. marts kl. 19.30 på Gelsted Kro.

3. januar 2015
Aflæsnings kort for året 2014 er omdelt til alle forbruger.

4. januar 2014
Der afholdes årlig generalforsamling tirsdag den 25. marts klokken 19.30 på Gelsted Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

3. januar 2014
Aflæsnings kort for året 2013 er blevet forsinket grundet nogle tekniske problemer.
Aflæsnings kortet skulle gerne være i jeres postkasser kommende weekend. Vi beklager ventetiden.

13. juli 2013
Alle vores forbruger har nu fået udskiftet deres vandmåler.
Gelsted Fjernvarme er ved at udskifte deres ledningsnet på Gelsted Mose, herefter kommer turen til Østergade. Der kan muligvis opstå nogle korte perioder hvor vi må lukke for vandet i forbindelse med gravearbejdet.

1. marts 2013
Udskiftning af de sidste vandmålere er sat i værk.
Vores forbruger vil få besøg af vores smed, VVS-TEK i løbet af marts og april.


Uge 43-2012
Vi arbejder på at justere vandværket ind, således at vores nye filter og pumper kommer til at køre optimalt. Vi har oplevet en del problemer med vores teknik herpå det sidste.

Uge 32-2012
Påbegyndes den sidste del af en større gennemgående renovering på selve vandværket.
Vi skal have det gamle og nedslidte trykpumpeanlæg udskiftet, til et nyt og mere tidssvarende
anlæg. Dette vil betyde en stor besparelse på vores strømforbrug samt være med til at kunne
opretholde et konstant vandtryk. En ekstra sidegevinst er, at vi slipper for trykstød i ledningsnettet, hvilket gerne skulle minimere chancen for nye rørbrud.

24. juni 2012
Fra tirsdag d. 26 til og med fredag d. 29. juni arbejdes der på en renovering af vores filtre.
Disse skal renses og have tilført nyt filtermateriale.
Så i dette tidrum åbner vi for vores ledning til Gelsted-Tårup Vandværk. Dette kan muligvis betyde et lidt lavere vandtryk hos enkelte forbruger.

7. juni 2012
Der påbegyndes en renovering af selve rørføringen på vandværket. Der skal gøres klart til en udskiftning af vores trykpumper med mere. Dette skulle ikke give gener for vores forbrugere, da vi åbner for vores forbindelse til Gelsted-Tårup Vandværk. Vandtrykket kan dog være lidt lavere end normalt. Arbejdet forventes færdigt ca. kl. 18.

17. april 2012
Der er blevet monteret et nyt overvågningssystem på vandværket.
Vi kan nu således overvåge driften elektronisk, og tage vare på alamer samme dag som de opstår. Værket er nu overvåget via PC og mobiltelefoner. Vi bruger et system fra
SELOG.DK, et lokalt firma der har speciale i overvågning samt fejlsøgning på ledningsnettet. De fandt således vores brud i Søndergade 44.
Overvågningen er med til at sikre at vores forbruger altid er forsynet med rigeligt vand, og med til at vandværket opdager en evt. fejl i rette tide. Vi overvåger således det daglige forbrug, både nat og dag. Vandspild har jo kun omkostninger til følge, hvilket kan føre til ekstra udgifter for vores forbrugere.

 11. april 2012
Arbejdet i Søndergade 44 tager lidt mere tid end beregnet.
Fejl i vandforsyningen kan forekomme i tidsrummet 12.30-15.00

 10. april 2012
Vi graver i Søndergade 44 på et ledningsbrud.
Fejl i vandforsyningen kan forekomme i tidsrummet 10.30-14.00

 2011/2012
Udskiftning af alle vandmålere er sat i værk.
Alle vores forbruger vil få besøg af vores smed, VVS-TEK i løbet af
2012 eller senest i starten af 2013.

 

 

 

Opdateret 28/04/2017