Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Gelsted vandværk/informationer

Medlem af Danske Vandværker


Forbrugerinformation 2016

Gelsted Vandværk

Formand                                                                              Kasserer
Mads H. Christoffersen                                                       Bjarne Hansen
Tornhøjvangen 21                                                               Gelsted Byvej 24
5991  Gelsted                                                                      5591  Gelsted

Tlf.: 2971 1210                                                                    Tlf.: 6449 2000 / 2857 7900
gelstedvand@live.dk                                                            gelstedvandvaerk@gmail.com

Hjemmeside: www.gelstedvand.dk

Vandkvalitet: Vandprøver udtages af Eurofins efter gældende lovgivning.
De vigtigste parametre målt ved afgang vandværk, kan aflæses i skemaet.

Undersøgelser 

Enhed 

Grænseværdier 

Prøve d. 23.09.2015

Bemærkning 

Kimtal 37º C 

antal/ml. 

Max. 5 


1

 

Kimtal 22º C 

antal/ml. 

Max. 50 

2

 

Colif. bakt. 

MPN/100 ml. 

i. m. 

<1 

 

E. coli 

MPN/100 ml. 

i. m.

<1 

 

ph 

ph. 

Min. 7.0 - Max. 8,5 

7.2

 

Vandets hårdhed 

ºdh. 

Ingen grænser 

14.0

Middelhårdt vand 

 Jern  

mg/l.

Max. 0.1

<0.010 

 

Mangan 

mg/l. 

Max. 0.02

<0.005 

 

Nitrat 

mg/l. 

Max. 50

1.3 

 

Iltindhold 

mg/l. 

Min. 5 

9,3

 

Øvrige resultater kan oplyses ved henvendelse til formanden.

  • Der har været en tendens til forhøjet tal for Arsen. Arsen er et naturligt element i indvending af drikkevand. Arsen binder sig til Jern, som ligeledes er et naturligt element i vores drikkevand. For at afhjælpe, har vi ændret på den frekvens vi udskyller vores filter med, således at Jernet i drikkevandet kan nå at optage Arsen og blive udskyllet via filter.
  • Der har været nogle få mindre brud på ledningsnettet, alle ved stikledninger ved forbrugere.
  • Gelsted Vandværk forsyner både forbrugere i Gelsted Syd som Nord. På vores hjemmeside finder du alle vejnavne.
  • Vandværket henter sit vand i 2 boringer der er placeret i nærheden af værket og har tilladelse til at indvinde 40.000 m³ vand. Fra boringerne pumpes vandet til iltningstårnet for at blive iltet. Herefter ledes vandet til et 3 kammer sandfilter for få fjernet bl.a. jern og mangan. Efter filtrering ledes vandet til jordtanke inden det udpumpes til vores ca. 260 forbrugere. Vi har rigtigt godt drikkevand i rigelige mængder.  Men pas på det!
  • Vandværkets drift såvel som faciliteter er elektronisk overvåget.
  • Klagemulighed, Klik her.

 

Vandets pris pr. m³ er sammensat af:

Vandafgift, forbrug ifølge vandmåler 

5.20 kr. 

Statslige vandafgifter (5.86 + 0.39)

6.25 kr. 

25% moms

2.83 kr. 

I alt 

14.31 kr. 

Der henvises i øvrigt til vores gældende takstblad.

 

Opdateret 31/03/2016